home
advertise
Hlavní stránka > počítače > Dataprotector 6.11 a Exchange 2010 Single Box obnova

Dataprotector 6.11 a Exchange 2010 Single Box obnova

23.11.2010 (24,814 zobrazení) Komentuj Přejdi na komentáře

Jelikož ve vlastní infrastruktuře i u zákazníků používáme HP Dataprotector a Exchange 2010, je nutné řešit obnovu mailů z důvodu uživatelské chyby (DP Single Box extension lze použít pouze do verze 2007). Lze namítnout, že Exchange 2010 uchovává emaily i dobu po smazání (standardně 30 dní), nicméně často si uživatelé vzpomenou po delší době. Navíc jsem se setkal s případem, že uživatelka tvrdila, že ji maily “zmizely” po synchronizaci telefonu v tramvaji a v Outlooku jsem je však neviděl.

Do začátku již budu předpokládat, že je DataProtector Cell Manager nainstalovaný a že máte Online licenci (je nutná k záloze Exchange). Dále je nutné mít nainstalovaného na Exchange serveru DP agenta s rozšířením “MS Volume Shadow Copy Writers”. Po jeho instalaci je nutné přejmenovat na Exchange serveru soubor “Omni_MicrosoftExchangeWriter.dll” na např “Omni_MicrosoftExchangeWriter.txt” (tím jej vyřadíme). Dále budeme pokračovat nastavením zálohovacího jobu.

DP -> Backup -> MS Volume Shadow Copy Writers -> Add Backup

Poté pouze specifikujeme Exchange server

Next, Next, Vybereme Microsoft Exchange Writer a zaškrtneme celý store (pokud jej celý chceme zálohovat)

 

Potom standardně nastavíme zbytek jobu (kdy a kam se má zálohovat, to rozebírat není třeba). Následuje spuštění jobu, aby bylo co obnovovat a vrhneme se na testovací obnovu. Z našeho mailboxu smažeme nějaké nedůležité emaily.

DP -> Restore Objects ->MS Volume Shadow Copy Writers -> Nazev serveru -> MS Volume Shadow Copy Writers  a vpravém okně překlikneme “Restore mode” na “Restore files to temporary location” a zaškrtneme store, kde je náš email uložen.

V záložce Options je nutné nastavit cestu, kam mají být soubory obnoveny

Pak stačí jen kliknout na Restore a počkat na obnovení hlavní DB a logů. Následuje oprava DB, přimapování do recovery módu, obnovení mailboxu do adresáře daného uživatele a odmapování a smazání obnovy.

Pro přehlednost jsem rozdělil DB a LOGy do 2 adresářů. Následující příkazy jsou samozřejmě pro PS EX konzoli.

Zjistíme stav DB –

Eseutil /mh C:\RESTORE\MailboxDatabases\MDB01\DATABASE\MDB01.edb

Zjistíme stav logů kde E01 je prefix (bude se lišit) –

Eseutil /ml C:\RESTORE\MailboxDatabases\MDB01\LOGS\E01

Provedeme opravu DB z logů –

Eseutil /r E01 /l C:\RESTORE\MailboxDatabases\MDB01\LOGS /d C:\RESTORE\MailboxDatabases\MDB01\DATABASE

Oprava 29.8.11 – vyskytlo se mi, že pro obnovu jsem na konec musel přidat parametr /s a /a, viz kod

Eseutil /r E01 /l C:\RESTORE\MailboxDatabases\MDB01\LOGS /d C:\RESTORE\MailboxDatabases\MDB01\DATABASE /sC:\RESTORE\MailboxDatabases\MDB01 /a 

(V Exchange 2007 je možné obnovit mailbox přes klikátko – ExTRA)

Přejmenujeme DB na jiný název (u mě to bylo MDB01.edb na RecoverDB.edb)
Následující příkazy je nutné spouštět v Exchange Power Shellu.
Nastavíme namapujeme nový recovery store do Exchange –

New-MailboxDatabase -Recovery -Name RecoverDB -Server SLC-DC01 -EDBFilePath C:\RESTORE\MailboxDatabases\MDB01\DATABASE\RecoverDB.edb -LogFolderPath C:\RESTORE\MailboxDatabases\MDB01\LOGS\E01

Namountuje v Exchange DB –

Mount-Database RecoverDB

Podíváme se na namountovanou DB (a zároveň na názvy mailboxů, které můžeme obnovit) –

Get-MailboxStatistics -Database RecoverDB

Provedeme obnovu mailboxu uživatele do jeho podsložky –

Restore-Mailbox -Identity PikoDrak -RecoveryDatabase RecoverDB -RecoveryMailbox "Piko Drak" -TargetFolder "Restored content 20101111"

Nebo do jiného mailboxu


Restore-Mailbox -Identity "restore" -RecoveryDatabase RecoverDB -RecoveryMailbox "Fikr, Štěpán" -TargetFolder "Restored content lamo"

Zkontrolujeme v Outlooku obnovená data a uklidíme po sobě.

  1. February 24th, 2017 at 14:15 | #1

    Congratulations for your great site! Congratulations and good continuation!

  1. No trackbacks yet.

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 5 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:

tour
notice
address