Archive

Posts Tagged ‘mssql’

MSSQL Shrink všech transakčních logů v instanci

December 20th, 2017feed No comments

Pokud potřebujete shrinknout transakční log všech DB, stačí následující kód.
Read more…

Categories: počítače Tags: , site-map

MSSQL – Cannot fetch a row from OLE DB provider “ADSDSOObject” for linked server “ADSI”.

December 16th, 2014blog 1 comment

Stručně, při MSSQL dotazu:


SELECT [name]
,[mail]
,[SID]
FROM [SharePointLearningKit].[dbo].[ADinfo]

Read more…

help
Categories: počítače Tags: ,
about

MSSQL – rebuild indexů ve všech tabulkách v databázi

May 13th, 2014faq 1 comment

Zkusil jsem se podívat na stav indexů v databázi vCentra a výsledek se mi vůbec nelíbil. Po chvíli googlení a zkoušení jsem přišel na jednoduchý postup, jak narovnat setříděnost indexů všech tabulek v rámci jedné databáze (ještě budu hledat udělátko na rebuild indexů v rámci instance).

Read more…

Categories: počítače Tags: , ,

MSSQL – záloha a obnova MSSQL bez zálohovacího SW

April 24th, 2014feed 1 comment

Někdy je třeba zálohovat MSSQL např. 1x za hodinu a nejsou peníze na nákup zálohovacího programu. Ideální řešení je ukládat denně full zálohu (v případě velké databáze full jen 1x týdně a denně diff) a každou hodinu transakční log.

Read more…

MSSQL – Change recovery model script

April 24th, 2014blog 1 comment

Musel jsem řešit problém s přepnutím všech databází v rámci instance ze simple model do full recovery model (z důvodu zálohy transakčního logu 1x za hodinu). Vzhledem k tomu, že databází bylo asi 150 jsem to opravdu nechtěl klikat ručně.

Read more…

help
about

MSSQL – shrink transakčního log souboru

May 25th, 2011faq 1 comment

Při nastavení FULL modu na MSSQL se někdy může stát, že se zasekne zálohování a velikost souboru transakčního logu nabobtná a po následujícím odzálohování zůstane velká. K opravě stačí pár příkazů v MSSQL studiu.
Read more…

Categories: počítače Tags: , , ,
feed