feedback
Hlavní stránka > počítače > MSSQL – Cannot fetch a row from OLE DB provider “ADSDSOObject” for linked server “ADSI”.

MSSQL – Cannot fetch a row from OLE DB provider “ADSDSOObject” for linked server “ADSI”.

16.12.2014 (6,380 zobrazení) Komentuj Přejdi na komentáře

Stručně, při MSSQL dotazu:


SELECT [name]
,[mail]
,[SID]
FROM [SharePointLearningKit].[dbo].[ADinfo]


na mě vyskočil error:


Cannot fetch a row from OLE DB provider "ADSDSOObject" for linked server "ADSI".

Problém byl v nastavení Active Directory, kam je dotaz směřován – velikost dočasné tabulky. Lze to změnit jednoduše – na Domain Controleru změnit nastavení následovně:


Ntdsutil.exe
Ntdsutil.exe:  LDAP policies
ldap policy: connections
server connections: connect to server localhost
Binding to localhost ...
Connected to localhost using credentials of locally logged on user.
server connections: q
ldap policy: Set MaxPageSize to 10000
ldap policy: Commit Changes
ldap policy: q

Hotovo :D

service
  1. June 29th, 2017 at 09:32 | #1

    Bravo ! Votre blog est l’un des meilleurs que j’ai vu !

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 15 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:

research
jobs