Archive

Posts Tagged ‘exchange 2010’

Exchange 2010 – vypnutí složky JUNK (Nevyžádaná pošta)

June 5th, 2014 No comments

Lze provést jednoduše, ale pouze na Exchange a ne přímo v Outlooku pomocí PowerShell příkazu:


Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity PIKODDRAK -Enabled $false
suggest
jobs
careers
tools
copyright