Archive

Posts Tagged ‘junk’
faq

Exchange 2010 – vypnutí složky JUNK (Nevyžádaná pošta)

June 5th, 2014home 1 comment

Lze provést jednoduše, ale pouze na Exchange a ne přímo v Outlooku pomocí PowerShell příkazu:


Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity PIKODDRAK -Enabled $false
api
tour
tools