Archive

Posts Tagged ‘nevyžádaná pošta’
service
suggest

Exchange 2010 – vypnutí složky JUNK (Nevyžádaná pošta)

June 5th, 2014
support
1 comment

Lze provést jednoduše, ale pouze na Exchange a ne přímo v Outlooku pomocí PowerShell příkazu:


Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity PIKODDRAK -Enabled $false
help language